Veelgestelde vragen – Huisartspraktijk Rombouts – Zevenaar
De Hooge Bongert 1 6903 DA Zevenaar
Header afbeelding

Veelgestelde vragen

Waarom vraagt de assistente als ik een afspraak wil maken waarvoor ik kom?

Hier zijn 2 redenen voor. In de eerste plaats kan zij een inschatting maken van de ernst van uw klacht. Misschien moet u wel eerder gezien worden, of komt de dokter bij u thuis in plaats van op het spreekuur. Of misschien is het beter nog even af te wachten of kan zij een ander advies geven. In de tweede plaats zijn er steeds meer klachten die op het spreekuur van de doktersassistente zelf behandeld kunnen worden. Door te vragen kunnen we het spreekuur efficiënter plannen. Overigens bent u nooit verplicht antwoord te geven als u dat niet per se wilt.


Waarom mag ik niet meerdere problemen in 1 consult bespreken?

Een consult duurt gemiddeld 10 minuten. Dat is over het algemeen voldoende om uw verhaal te horen, aanvullende vragen te stellen, zo nodig lichamelijk onderzoek te doen, eventuele aanvragen voor verder onderzoek te doen en ook nog eens alles goed in uw dossier op te schrijven. Als er meerdere problemen behandeld moeten worden schiet die tijd te kort. En dan moeten we kiezen: de klachten afraffelen, of de volgende patiënt langer laten wachten. Geen van beiden lijkt ons gewenst. Natuurlijk is het mogelijk om een dubbel consult aan te vragen als u 2 serieuze problemen hebt, of meerdere vragen wilt stellen of om andere redenen meer tijd denkt nodig te hebben. U kunt dat dan aangeven bij de assistente. We horen soms dat mensen het vreemd of vervelend vinden dat ze niet met meerdere klachten tegelijk mogen komen. Begrijp dan echter wel dat wij uw klacht graag serieus nemen. Daar hoort onder andere bij een goede uitleg en verslaglegging in uw dossier. En dat kost tijd. Wij hopen dan ook op uw begrip.


Waarom krijg ik een afspraak bij de huisarts in opleiding? Ik wil mijn eigen dokter!

Altijd een lastig punt. Het opleiden van huisartsen heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn duidelijk: de eigen huisarts blijft scherp, de praktijk blijft up-to-date, er wordt nog eens met een frisse blik gekeken, de capaciteit om een afspraak te maken is groter dan normaal. Een veel gehoord nadeel is dat het niet altijd meer mogelijk is om de eigen huisarts meteen te spreken en dat klopt voor een deel ook. Echter: de eigen huisarts blijft nog steeds zo’n 95% van de tijd gewoon bereikbaar. In onze praktijk zien de huisartsen nog steeds een bovengemiddelde hoeveelheid patiënten op een dag. Bovendien werkt de huisarts in opleiding onder directe supervisie van de huisarts-opleider en kan bij twijfel of onduidelijkheid direct of naderhand nog overleggen met de huisarts-opleider. Deze ziet ook vaak achteraf nog wel wat er is afgesproken. U zult begrijpen dat een huisarts in opleiding niet getraind kan worden als hij/zij zelf geen patiënten ziet. U kunt altijd aangeven dat u bij de huisarts-opleider zelf een afspraak wilt (behalve bij ons op het inloopspreekuur), maar dat kan wel eens betekenen dat het dan later pas mogelijk is. Wij vragen u dan ook om hier soepel mee om te gaan als de planning het niet anders toelaat. In veel gevallen kan de huisarts in opleiding u uitstekend helpen, onder directe supervisie van uw eigen huisarts.


Waarom kan ik vandaag niet meer terecht op het spreekuur?

Voor spoedeisende zaken kunt u altijd nog op het spreekuur terecht, maar er zijn steeds meer redenen voor spreekuurbezoek die niet-spoedeisend zijn. Voor een evenwichtige planning en om ruimte over te houden voor spoed-zaken kan het dus voorkomen dat er een afspraak voor één of enkele dagen later gemaakt wordt. De assistente is getraind om dit in te kunnen schatten maar heeft daarvoor wel uw medewerking nodig


Waarom loopt het spreekuur uit?

Als team proberen wij het spreekuur zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Ons streven is ook altijd om de afspraaktijd na te komen. De realiteit is dat dit niet altijd lukt. De zorg laat zich maar in beperkte mate plannen o.a. door spoedgevallen, maar ook door emoties/zorgen bij de patiënt die begrijperlijkerwijs soms de overhand krijgen. Dit maakt dat je toch uit loopt, omdat je als dokter hier ook aandacht aan wilt geven. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. Wat u zelf kunt doen om te zorgen dat het spreekuur niet te veel uitloopt? bespreek 1 klacht per keer, of maak een dubbele afspraak als uw meerdere klachten wilt bespreken. Kom zelf wel op tijd, het spreekuur loopt immers niet altijd uit, met name niet als u 1 van de eerste patiënten op het spreekuur bent. Bedenk goed van te voren wat u wilt bespreken met de dokter; wat is uw vraag? Waar zoekt u antwoord op? wat is uw zorg? Zo nodig; zorg zelf voor een tolk.


Als ik te laat ben kan de dokter mij niet altijd meer zien. Terwijl als de dokter uitloopt ik hier maar begrip voor moet hebben? Mijn tijd is ook kostbaar!

Een begrijpelijke reactie. En voor een deel heeft u daar ook een punt. Wij verwachten dat u op tijd komt, terwijl wij u niet hetzelfde terug kunnen bieden. En voor veel mensen geldt dat zij ook voor hun werk of privé het e.e.a. hebben moeten regelen om op de afspraak te komen. Maar u zult ook begrijpen dat als wij mensen gaan zien die te laat komen, daardoor het spreekuur nog meer onnodig uitloopt voor mensen die wel op tijd komen. Tevens kan er een gevoel bij de dokter komen van gehaast zijn en willen inhalen van tijd uit plichtbesef naar andere patiënten. Dit heeft u als patiënt vaak door en kan een gevoel van niet serieus genomen worden oproepen. Ook zit het gevaar er in dat de dokter onbedoeld ook echt te kort door de bocht gaat. Dit willen wij voorkomen! Dit houdt in dat wij mensen die te laat komen niet altijd meer kunnen zien. Bent u te laat? Informeer bij de assistente hierover. Zij kan kijken wat op dat moment qua drukte mogelijk is. Maar het kan dus betekenen dat u een nieuwe afspraak moet maken. Loopt het spreekuur al uit en bent u nog niet opgeroepen? Dan heeft u op dat moment geluk en kunt u gewoon gezien worden.


Ik wil graag een geneeskundige verklaring, hoe werkt dit?

Het reglement van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst) staat niet toe dat huisartsen medische verklaringen over hun eigen patiënten afgeven. Dit standpunt wordt gesteund door de tuchtrechter. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken? een auto te besturen? naar school te gaan? goed voor de kinderen te zorgen? is terecht een geboekte reis geannuleerd? of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? De behandelend arts is veelal niet op de hoogte van de medische criteria waaraan de instantie (gemeente, school, verzekeraar, etc.) die de verklaring nodig heeft, toetst. Degene die de verklaring van u verlangt moet een onafhankelijke arts aanwijzen die de verklaring voor/met u invult. Met gerichte toestemming van de patiënt kan deze onafhankelijke arts evt. aanvullende informatie opvragen bij de eigen huisarts. Zo wordt voorkomen dat de eigen huiasrts een waardeoordeel moet geven over de patiënt en diens gezondheidstoestand. Zo word voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de eigen huisarts mogelijk word geschaad. Deze relatie kan immers worden aangetast als het oordeel van de eigen arts niet gunstig is voor haar patiënt. Mocht u school of werkgever u daar toch om vragen, kunt u hem of haar een print van onderstaande verklaring voorleggen: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/weigeringsbriefje.htm.


Ik heb een arts nodig voor een rijbewijskeuring. Kunt u dat doen?

De landelijke richtlijn adviseert geen keuringen voor eigen patiënten te doen. De suggestie zou gewekt kunnen worden dat deze keuringen mogelijk minder objectief zijn door de arts-patiënt relatie die er reeds is. Binnen Zevenaar doen meerdere artsen deze keuringen, dus vraag het rustig aan de assistente.


Recent heb ik een in mijn beleving heftige medische situatie mee gemaakt maar niets gehoord van mijn huisarts. Waarom niet?

Veel mensen die dit zeggen kunnen zich nog herinneren hoe het vroeger was. Hoe de huisarts even thuis of in het ziekenhuis langs kwam bij een operatie of als het niet goed ging. Er is echter veel veranderd in de zorg. Allereerst is de communicatie tussen specialisten en huisartsen verminderd. Enerzijds doordat beide partijen het veel drukker hebben. Anderzijds door het verminderen van de collegiale band door het verdwijnen van het streekziekenhuis. Tegelijkertijd is het zo dat de zorgcosumptie per patiënt verdrievoudigd is in de praktijk in de laatste 10 jaar. De huisarts heeft het dus steeds drukker. Patiënten worden steeds ouder, maar zijn niet per definitie langer gezond. De lat waarop de huisarts u dus belt of langs komt, naar aanleiding van een melding van de specialist wordt verschoven. De huisarts vergeet u niet. Of zij weet nog niet van uw situatie of zij is in de veronderstelling dat het ook prima is als ze geen contact opneemt. Dit neemt echter niet weg dat als u behoefte heeft aan contact u altijd mag vragen om contact met de huisarts! De arts patiënt relatie is er tenslotte een, waarin we beide zullen moeten blijven communiceren om het goed te hebben samen.